Gerard van der Net

  • Rotterdam Street Diaries
  • Foto van de maand
  • Straatfotografie
  • Portfolio
  • Blog

Voorwaarden

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Gerard van der Net worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins wat van toepassing is op de gehele of bewerking of een deel daarvan.Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen schriftelijk te worden gericht aan Gerard van der Net

Als de afbeelding niet in opdracht van of ten behoeve van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het portretrecht beperkt. De afgebeelde persoon kan zich alleen verzetten tegen vermenigvuldiging of openbaarmaking, voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten, zoals omschreven in de Auteurswet 1912.

Bij de foto’s die op deze website staan, is er geen enkele sprake van commercieel belang. Afgebeelde personen kunnen derhalve géén compensatie verlangen voor publicatie van een foto waarop hij/zij te zien is/zijn. Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen, wijzigingen, afwijkingen en dergelijke in de ruimste zin van het woord kunnen géén rechten worden ontleend.

Fietser bij het centraal station Rotterdam
Fietser bij het Centraal station Rotterdam - Fujifilm X100F

Content is protected. Right-click function is disabled.