Straatfotografie

  • fotografie
  • portfolio
  • workshop
  • blog

Disclaimer

Op Gerard van der Net publiceer ik uitsluitend foto’s die ik zelf heb gemaakt. Mijn foto’s als ook de publicatie ervan dienen een louter artistiek of journalistiek doel. Ik sta niet toe dat door mij gemaakte foto’s waarop mensen herkenbaar in beeld staan, voor reclamedoeleinden worden gebruikt.

Als de afbeelding niet in opdracht van of ten behoeve van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het portretrecht beperkt. De afgebeelde persoon kan zich alleen verzetten tegen vermenigvuldiging of openbaarmaking, voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten, zoals omschreven in de Auteurswet 1912.

Bij de foto’s die op deze website staan, is er geen enkele sprake van commercieel belang. Afgebeelde personen kunnen derhalve géén compensatie verlangen voor publicatie van een foto waarop hij/zij te zien is. Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen, wijzigingen, afwijkingen en dergelijke in de ruimste zin van het woord kunnen géén rechten worden ontleend.

Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van Gerard van der Net. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Staat u op een foto op deze website en heeft u hier bezwaar tegen, neem dan contact met mij op.

Gerard van der Net

Tram op de westplein Rotterdam
error: Content is protected !!